Изтеглете pdf файл на продукта от тук

Асортиментът от верижни колела с главина и без главина представлява глобален отговор на нуждите на индустрията в сектора на механичните трансмисии и представлява резултат от високи технически и качествени стандарти.

Гамата верижни колела (с и без главина) отговаря на основните и най-новите стандарти и унификационни норми – UNI, ISO, DIN, ANSI. Всички тези норми предполагат минимален и максимален толеранс в точността на размерите. Верижните колела предлагани от Chiaravalli се произвеждат от най-съвременни ЦПУ, компютърно проектирани и защитени от фирмено know how. Верижните колела с главина и без главина се предлагат и във версията с конусна втулка (система taper lock), особено ценени в приложенията изискващи простота в монтажа и висока точност.

В този смисъл офертата на Chiaravalli е допълнена от основните профили вериги. Chiaravalli е в състояние да изработи верижни колела (с и без главина) по чертеж и с изискванията на клиента от всеки възможен материал и с термична обработка (закаляване).

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

33

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони

Верижни корони