Изтеглете pdf файл на продукта от тук

Всички шайби с канали отговарят на нормативните разпоредби и са излети от чугун GG 20 със защитна обработка на фосфатиране. При нормалното стандартно изпълнение, шайбите са статично балансирани и това е достатъчно за периферни скорости до 25 m / sec. За по-високи скорости е от съществено значение динамичното балансиране, което може да бъде изършено при поискване.

CHIARAVALLI GROUP SpA е в състояние да извърши, при поискване, балансиране на шайби Ø макс. 630, с CNC балансираща машина, извършеното балансиране се удостоверява със сертификат.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

40