Стягащи пръстени

Изтеглете pdf файл на продукта от тук

Блокиращата система чрез приплъзване е често използвана в различни области на индустрията, когато един или повече механизми придават движение и понасят аксиално натоварване. Чрез тласкащите конуси се развива налягане между вала и оста, което позволява по сигурен начин да бъдат застопорени верижни колела, зъбни колела, корони за вериги, барабани и др. лесният монтаж и демонтаж предлага на ползвателя серия предимства и допълнително намаляване на цените.
Chiaravalli предлага богата гама от стягащи пръстени, която позволява покриването на широк аспект от приложения:
Тип RCK15, подходящ за сглобки, изискващи точност на осоворадиалното позициониране със средно високи стойности на въртящия момент. Основна характеристика е възможността да се променят вътрешните прорези, запазвайки постоянни в три диаметъра външния процеп.
Тип RCK13, подходящ за сглобки изискващи концентрация в малки пространства със средно високи стойности на въртящия момент.
В някои случаи е взаимно заменяем с RCK40.
Тип RCK16, подходящ за сглобки изискващи компактност и прецизност в разположението. Работи със средно високи стойности на въртящия момент.
Тип RCK70/71, подходящ за сглобки изискващи компактност и правоъгълност на частите. RCK71 е със същите характеристики като RCK70, но към него е добавен изравняващ пръстен, премахващ напълно евентуални осови трептения. Работят със средно висок въртящ момент.
Тип RCK80, подходящ за сглобки върху оси с тънки стени, гарантира точност в осовото позициониране със средни нива на въртящия момент.
Тип RCK11 е подходящ за сглобки с по-особени изисквания включително във враждебни среди, включва в себе си най-добрите характеристики на предходните модели. Работи с много високи нива на въртящия момент.
Тип RCK55 е подходящ за сглобки изискващи бърз монтаж и демонтаж и намалено пространство. Работи със средно ниски въртящи моменти.
Тип RCK60 е подходящ за сглобки изискващи средно висок усукващ момент.
Тип RCK61 позволява застопоряването на елементи близки до оста благодарение на осова сила, която се получава по време на блокирането. Работи със средни нива на въртящ момент.
Тип RCK40 е подходящ за общо използване. Работи със средни нива на въртящ момент.
Тип RCK50 е съставен от два конусни пръстена и винаги се монтира със стягащ фланец. Работи с ниски нива на въртящ момент и не е самоцентриращ.
Тип RCK19 е подходящ за кухи валове, действа притискайки кухия вал към твърдия вал, позволявайки предаването на средно висок усукващ момент.
Тип RCK95 позволява твърдата връзка между два успоредно разположени вала. Придава средно висок усукващ момент с предимството на лесен монтаж и демонтаж.
Тип RCK45 е подходящ за приложения, които изискват предаването на средно нисък усукващ момент с лесен монтаж и демонтаж, не е самоцентриращ.

стягащ пръстен

 

стягащ пръстен

стягащ пръстен

4

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен

стягащ пръстен