Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Асортиментът от конусни зъбни колела по каталог е внимателен подбор на базата на модула и предавателното число така, че да задоволи най-общите изисквания на общата механика в предаването на движение между конкурентни оси. Външната конфигурация на конусните зъбни колела отговаря на критериите за размер предписани от нормите DIN3971, докато геометрията на зъбчатите механизми е специфично решение на марката Chiaravalli. По този начин конусните зъбни механизми на Chiaravalli гарантират особени предимства:
Подобрено взаимодействие между верижните колела
Осигурява се по-гладко предаване на движението
Увеличава се устойчивостта на зъба
Гарантира се по-висока издръжливост във времето включително в случаите с високи предавателни числа и верижни колела с нисък брой зъби
И при конусните зъбни колела оборудването и опита, с който разполага Chiaravalli предлагат възможността за изработка по поръчка според чертеж и изисквания на клиента.

Конусни зъбни колела

 

Конусни зъбни колела

 

Конусни зъбни колела

 

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

 

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

 

19

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

 

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела

Конусни зъбни колела